10 september 2010

(jag var din flicka i världen som aldrig blev
i en stad där du aldrig levat)

2 kommentarer: