30 april 2010

"det är långt under medvetandets yta som luktsinnet kan vägleda oss. biologer hävdar att den stora, omvälvande kärleken riktas mot individer med en kroppslukt och därmed en dna-uppsättning som avviker radikalt från vår egen. men där är det frågan om ett slags kropparnas magnetism och inte en grundsten i vår kunskapsutveckling"

när verkligheten inte stavas höftben längre, när hjärtat slår för kurslitteratur

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar